Lamellhusgolv Mockfjärd

Efter studier och praktiska tester och med erfarenhet från generationer av byggande kan vi bekräfta att vi funnit en solid lösning för lamellhusens tragiska konstruktion med bland annat sviktande, sjunkande, gungande och ojämna golv.

Med vår produkt lanserar vi som enda företag i Sverige Gostrifagflyt ett koncept för lamellhusgolven, där det permanenta resultatet medför:
– Ett stabilt golv där Boverkets krav om stabilitet upprätthålles
– Att man kan lägga klinker på
– Att hela bjälklaget och anslutande byggnadsdelar också stabiliseras
– Att inga extra monterade vingliga och skruvade reglar i källaren eller andra provisoriska lösningar förekommer
– Man säkerställer fastighetens värde

Genom åren som gått har vi erfarit att många hantverkare påbörjat renoveringsförsök på lamellhusgolven men fått ge upp pga upptäkten av att man gjort inspektion på ett sådant sätt att försvagning i konstruktionen blivit akut. Med denna inblick ber vi därför att förtydliga;

OM GOLVEN SVIKTAR,SVAJAR,GUNGAR HAR SJUNKIT, KÄNNS MJUKA.
SÅGA INTE AV BRÄDORNA. RING 0046 731 58 13 92 FÖR KONSULTATION ELLER ÅTGÄRDSPROGRAM KOSTNADSFRITT.

I Mockfjärd startade 1961 en produktion av hus med lamellbjälklag. Dessa såldes över hela Europa och fram till 1997 då företaget gick i konkurs hade 25000 hus producerats.

Nu har (bjälklagen) golven i speciellt låglännt terräng, börjat faliera, de sviktar och är på väg att kollapsa.

Grunden till problemen är det lim som håller ihop masonit som är vertikalstöd med en 20mm zinkklammrad bräda på över och undersida. Limmet tål inte fukt. Dåtidens markarbeten tog inte hänsyn till kapilärstigande fukt, detta medför att fukt som vandrar genom markplattan sakta löser upp bjälklagen mellan våningarna. Bjälklagen går inte att reparera på traditionellt vis med att byta blälklaget, därför att ytterväggarna vilar på det som måste bytas; Kortfattat tar man bort en del av golvet där ytterväggen vilar får man en sättning av väggen just på samma ställe som golvet.